หน้าเเรก

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b5

รับฟรี

  • เครื่องแบบนักเรียน

  • หนังสือเรียน

  • อุปกรณ์การเรียน

** มีทุนการศึกษา

*** มีรายได้ระหว่างเรียน    จบแล้วมีงานรองรับ***

ค่าเทอม  

ชั้น  ปวช. ปีที่ 1  เทอม 1  รวม  4,200  บาท  รายละเอียดค่าเทอมชั้นปวช1 เทอม 1

ชั้น  ปวช. ปีที่ 1  เทอม 2  รวม  3,500  บาท รายละเอียดค่าเทอมชั้นปวช. 1 เทอมที่ 2

ชั้น  ปวช. ปีที่ 2  เทอม 1  รวม  4,000  บาท รายละเอียดค่าเทอมชั้นปวช. 2 เทอมที่ 1

ชั้น  ปวช. ปีที่ 2  เทอม 2  รวม  3,500  บาท รายละเอียดค่าเทอมชั้นปวช. 2 เทอมที่ 2

ชั้น  ปวช. ปีที่ 3  เทอม 1  รวม  4,000  บาท รายละเอียดค่าเทอมชั้นปวช. 3 เทอมที่ 1

ชั้น  ปวช. ปีที่ 3  เทอม 2  รวม  3,500  บาท รายละเอียดค่าเทอมชั้นปวช. 3 เทอมที่ 2

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ใบ
  • สำเนาแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองผลการเรียน ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า 1 ใบ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

** เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกใบ **

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download    ⇒  ใบสมัครนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

maesaitechnologycollege

%d bloggers like this: